MOJE DOŚWIADCZENIE

 
 ROK 2004 UKOŃCZENIE STUDIÓW MAGISTERSKICH
NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA

SPECJALIZACJE:
TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA,
TURYSTYKA KRAJOWA,
HOTELARSTWO
ROK 2004 UKOŃCZENIE KURSU DLA  KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROK 1999  UKOŃCZENIE KURSU WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH
 
ROK 2002  UZYSKANIE LICENCJI PILOTA WYCIECZEKKURS INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GÓRNOŚLĄSKIEJ IZBIE TURYSTYKI
 SZKOLENIE  ZIMĄ W GÓRACH BEZPIECZNIE
  SZKOLENIE  W GÓRACH BEZPIECZNIE